ZARZĄDZENIE Nr 234/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 sierpnia 2007 r. w sprawie: powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie


ZARZĄDZENIE Nr 234/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 03 sierpnia 2007 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego

w Żabowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5c ust. 2 w związku z art. 36a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542) zarządzam, co następuje:

* 1.

Powierzam Pani Irenie Olech pełnienie funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie na okres od dnia 01 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

* 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2007 r.

Burmistrz PYRZYC

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 08:42:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 08:42:10