Zarządzenie Nr 257/07Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 września 2007r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy na rok szkolny 2007/2008


Zarządzenie Nr 257/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 września 2007r.

w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy

na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie § 20, ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/2004 z dnia 12 październik 2004r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam aneks nr 1 i 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej w Okunicy, stanowiącego załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Okunicy oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 września 2007.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 11:36:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 11:36:59