Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie robót drogowych – remont ul. Willowej w Pyrzycach”


O G Ł O S Z E N I E

RG. 7041 - 5/05                                                                  Pyrzyce, dnia 29 lipca 2005 r.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, tekst jednolity z późn. zmianami), uprzejmie informuję, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach”, zostało rozstrzygnięte ze skutkiem negatywnym, gdyż treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-08-2005 11:03:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-08-2005 11:03:03