Październik 2007

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 300/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2007r. w sprawie powołania składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej 2007-11-14 14:07:49
Zarządzenie Nr 299/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok 2007-11-14 14:07:07
ZARZĄDZENIE Nr 298/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2007r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2007-11-14 14:06:35
ZARZĄDZENIE Nr 297/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2007r. w sprawie odwołania Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2007-11-14 14:05:59
Zarządzenie Nr 296/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 pążdziernika 2007 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2007-11-14 14:05:29
Zarządzenie Nr 295/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2007-11-14 14:04:31
Zarządzenie nr 294 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2007-11-14 13:51:15
Zarządzenie nr 293 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007 roku w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2007-11-14 13:50:23
Zarządzenie Nr 292 /07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. 2007-11-14 13:47:46
Zarządzenie Nr 291/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach. 2007-11-14 13:46:53
Zarządzenie Nr 290 /07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok 2007-11-14 13:46:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 289/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2007-11-14 13:45:30
Zarządzenie Nr 288 /07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystywania pojazdu służbowego do celów prywatnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. 2007-11-14 13:44:57
Zarządzenie Nr 287/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Pyrzycach. 2007-11-14 13:43:53
Zarządzenie Nr 286/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Mielęcinie. 2007-11-14 13:42:58
Zarządzenie Nr 285/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Krzemlinie. 2007-11-14 13:41:58
Zarządzenie Nr 284/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2007r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach 2007-11-14 13:40:38
Zarządzenie Nr 283/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie 2007-11-14 13:40:04
Zarządzenie Nr 282/07 z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku 2007-11-14 13:39:28
Zarządzenie Nr 281/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 2007-11-14 13:37:32
Zarządzenie Nr 280 /07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok 2007-11-14 13:36:49
Zarządzenie Nr 279/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 października 2007 r. w sprawie „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych” 2007-11-14 13:36:11
ZARZĄDZENIE NR 278/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 października 2007 r. w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2007-11-14 13:35:02
ZARZĄDZENIE NR 277/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 października 2007 r. w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2007-11-14 13:33:54
Zarządzenie nr 276/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 października 2007r. w sprawie zmiany wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2007-11-14 13:33:02