Zarządzenie Nr 279/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 października 2007 r. w sprawie „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych”


Zarządzenie Nr 279/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 8 października 2007 r.

w sprawie „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz.1535, Nr 146 poz.1546, Nr 213 poz.2155, z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz.1539, Nr 267 poz.2252, z 2006 r. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz.1540) zarządzam:

§ 1

Wprowadzam instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych, według Załącznika do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr OP/48/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Pyrzycach z dnia
30 września 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2007 roku.

Załączniki do pobrania

1 Za_._Nr_3.doc (DOC, 24KB) 2007-11-14 13:36:11 152 razy
2 realizacja_uchwa__w_2007_roku..doc (DOC, 30KB) 2007-11-14 13:36:11 141 razy
3 Za_._Nr_1.doc (DOC, 28KB) 2007-11-14 13:36:11 258 razy
4 Instrukcja_obieg_i_kontroli_dokumentow_ksiegowych_2007_rok.doc (DOC, 17KB) 2007-11-14 13:36:11 298 razy
5 Za_._Nr_2.doc (DOC, 28KB) 2007-11-14 13:36:11 140 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:36:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:36:11