Zarządzenie Nr 280 /07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok


Zarządzenie Nr 280 /07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz.560,Nr 88, poz.587, Nr 115,poz,791,Nr 140, poz.984) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok - zarządzam, co następuje:

.

§ 1. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 11 000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 11 000,00 zł

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 40 178 236 ,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:36:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:36:49