Zarządzenie Nr 281/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 281/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 października 2007r.

w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie § 18, ust 1 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2006/2007 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach z dnia 12 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 września 2007.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:37:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:37:32