Zarządzenie Nr 283/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie


Zarządzenie Nr 283/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 października 2007r.

w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie

na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie § 16 ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie z dnia 4 lutego 1998r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 września 2007.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:40:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:40:04