Zarządzenie Nr 284/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2007r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 284/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 11 października 2007r.

w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach

na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie § 22, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 8 października 2007.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:40:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:40:38