Zarządzenie Nr 291/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 291/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19 października 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola

Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.

Na podstawie § 15 ust. 10 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach stanowiący załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu (z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:46:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:46:53