Zarządzenie Nr 292 /07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 292 /07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19 października 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola

Publicznego Nr 4 w Pyrzycach.

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach stanowiący załącznik do uchwały nr 6/04 Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu (z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:47:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:47:46