Zarządzenie nr 294 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 294

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na art. 30 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) podstawie § 11 pkt. 3 i 4 uchwały nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce zarządzam, co następuje ;

§ 1. Wprowadzam Regulamin Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 56/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Pyrzycach dnia 13 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal294.doc (DOC, 24KB) 2007-11-14 13:51:15 141 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:51:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:51:31