ZARZĄDZENIE Nr 298/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2007r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE Nr 298/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 października 2007r.

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Na podstawie art. 30. ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;z 2006r.Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41
poz. 364; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213poz. 2081; z 2004r.Nr 11 poz. 96.
Nr 261 poz. 2598; z 2005r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111;
z 2006r. Nr 227, poz. 1658) i art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 01 listopada 2007r.. powierzam Pani Kamili Stopczyńskiej obowiązki dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach do czasu wyłonienia i powołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w drodze konkursu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji Kultury Sportu
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2007r.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 14:06:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 14:06:35