Zarządzenie Nr 300/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2007r. w sprawie powołania składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej


Zarządzenie Nr 300/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 października 2007r.

w sprawie powołania składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej

Na podstawie § 2 uchwały nr XVIII/124/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania rady oświatowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję skład osobowy Pyrzyckiej Rady Oświatowej, jak następuje:

 1. Stefania Jemielity - przewodnicząca Pyrzyckiej Rady Oświaty,

przedstawicielka komisji Budżetu Rady Miejskiej;

 1. Alina Janił - zastępca przewodniczącej Pyrzyckiej Rady Oświaty,

przedstawicielka dyrektorów szkół podstawowych;

 1. Jarosław Czaja - przedstawiciel przewodniczących rad rodziców szkół podstawowych,

 2. Magdalena Hołownia - przedstawicielka rad rodziców przedszkoli publicznych,

 3. Henryka Kempska - przedstawicielka Rady Rodziców SOSW,

 4. Waldemar Kędziora - przedstawiciel szkoły ponadgimnazjalnej,

 5. Teresa Mamos - przedstawicielka Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach,

 6. Irena Olech - przedstawicielka dyrektorów przedszkoli publicznych,

 7. Marian Pihan - przedstawiciel Publicznego Gimnazjum,

 8. Paweł Piotrowski - przedstawiciel Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum,

 9. Bartłomiej Tyszkiewicz - przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Pyrzyce,

 10. Jan Utnik - przedstawiciel komisji Edukacji Rady Miejskiej,

 11. Aleksander Butkowski - przedstawiciel Burmistrza Pyrzyc.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 186/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2004 r w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Oświatowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 14:07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 14:07:49