Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 303 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na najem gruntu o pow. 6,00 m2 z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej, z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 303

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 listopada 2007r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

  1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 6,00 m2
    z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej, z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal1.doc (DOC, 30KB) 2007-11-21 14:45:53 109 razy
2 2.jpg (JPG, 43KB) 2007-11-21 14:45:53 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 21-11-2007 14:45:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Tytoń 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 21-11-2007 14:45:53