OBWIESZCZENIE RG – 7331/136/2007


Pyrzyce, dnia 27.11.2007 r.

Nasz znak: RG - 7331/136/2007

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de63/32PE wraz z przyłączami gazowymi de25PE dla potrzeb budynków mieszkalnych ustyułowanych na dz. nr 64/3, 64/11, 64/12, 64/15 przy ul. Mickiewicza w Pyrzycach. Inwestycja prowadzona będzie na działkach 41/4, 64/5, 64/10, 64/16, 64/3, 64/11, 64/12, 64/15 w obrębie 7 Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257 [II piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 12:36:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Kawczyński 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 12:36:01