Sesja XV 2007 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Oszczyka, Sołtysa Giżyna na działalność Burmistrza Pyrzyc w sprawie unieważnienia uchwały Rady Sołeckiej 2007-11-28 10:48:32
Uchwała Nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2007-11-28 10:47:30
Uchwała Nr XV/108/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Pyrzyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2007-11-28 10:46:25
Uchwała Nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r.w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce 2007-11-28 10:44:56
Uchwała Nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2007-11-28 10:38:17
Uchwała Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2007-11-28 10:37:25
Uchwała Nr XV/104/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2007-11-28 10:36:52
Uchwała Nr XV/103/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców 2007-11-28 10:36:20
Uchwała Nr XV/102/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku 2007-11-28 10:35:46
Uchwała Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007 2007-11-28 10:35:09
Uchwała Nr XV/100/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2007 2007-11-28 10:31:20
Uchwała Nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-11-28 10:29:52
Uchwała Nr Nr XV/98/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r.w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 2007-11-28 10:29:08
Uchwała Nr XV/97/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Rozwoju Miejscowości Nowielin, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/292/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. 2007-11-28 10:28:30