Uchwała Nr XV/97/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Rozwoju Miejscowości Nowielin, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/292/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r.


Uchwała Nr XV/97/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Rozwoju Miejscowości Nowielin,                  przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/292/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach                  z dnia 31 maja 2005r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) i art.28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1206, z 2005r. Nr 90, poz.759, Nr 267, poz.2251, z 2006r. Nr 149, poz.1074, Nr 249, poz.1832) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić zmiany do Planu Rozwoju Miejscowości Nowielin, przyjęte przez Zebranie Wiejskie w Nowielinie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 97-XV-27-09-2007r._za_.doc (DOC, 30KB) 2007-11-28 10:28:30 148 razy
2 97-XV-27-09-2007r.-za__do_za_.doc (DOC, 31KB) 2007-11-28 10:28:30 152 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:28:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:28:30