Uchwała Nr XV/104/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XV/104/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie na własność Gminy Pyrzyce od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie, prawa własności lokali mieszkalnych oraz urządzeń infrastruktury technicznej wraz z prawem użytkowania wieczystego przynależnego do nich gruntu, położonych przy ul. Dworcowej w Pyrzycach:

  • działka nr 178/32 dla której prowadzona jest KW nr 26835 - lokal nr 7/5a, 7/6,

  • działka nr 22/2 dla której prowadzona jest KW nr 27434 - lokal nr 15/1, 15/3, 15/5, 15/8,

  • działka nr 22/1 dla której prowadzona jest KW nr 25198 - lokal nr 19/9, 19/12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:36:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:36:52