Sesja XVI 2007 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVI/124/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej 2007-11-28 13:36:56
Uchwała Nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2007-11-28 13:36:20
Uchwała Nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce 2007-11-28 13:35:50
Uchwała Nr XVI/121/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2007-11-28 13:35:16
Uchwała Nr XVI/120/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17 oraz wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 126/12 2007-11-28 13:34:37
Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 2007-11-28 13:33:47
Uchwała Nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2007-11-28 13:33:14
Uchwała Nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno - wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce 2007-11-28 13:32:36
Uchwała Nr XVI/116/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku 2007-11-28 13:32:03
Uchwała Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie opłaty targowej 2007-11-28 13:31:32
Uchwała Nr XVI/114 /07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. 2007-11-28 13:30:53
Uchwała Nr XVI/113/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce 2007-11-28 13:29:36
Uchwała Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Giżyna na lata 2007 – 2013 2007-11-28 13:28:48
Uchwała Nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie obchodów 745 - lecia nadania Pyrzycom praw miejskich 2007-11-28 13:27:33