Uchwała Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Giżyna na lata 2007 – 2013

Uchwała Nr XVI/112/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Giżyna na lata 2007 – 2013

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327,  Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji, w ramach posiadanych środków finansowych, Plan Odnowy i Rozwoju Miejscowości Giżyn na lata 2007 – 2013, w brzmieniu ustalonym w załączeniu do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                    Andrzej Gumowski

 

Załączniki do pobrania

1 112-XVI-25-10-2007r._za_..doc (DOC, 14KB) 2007-11-28 13:28:48 224 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:28:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 11-10-2010 12:35:18