Uchwała Nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Uchwała Nr XVI/118/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych                   w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 206, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Pyrzyce ustala się następującą sieć przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce:

  1. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce,

ul.Narutowicza 5.

  1. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce,

ul. Zabytkowa 50.

  1. Przedszkole Publiczne w Brzezinie, Brzezin 38, poczta 74-200 Pyrzyce.

4. Przedszkole Publiczne w Żabowie, Żabów 71, poczta 74-200 Pyrzyce.

5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzesku, Brzesko 125,

poczta 74-211 Brzesko.

6. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mielęcinie, ul.Górna 72,

74-230 Mielęcin.

7. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żabowie, Żabów 8,

poczta 74-200 Pyrzyce.

8. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,

ul. Poznańska 2, 74-200 Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:33:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:33:14