Uchwała Nr XVI/121/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XVI/121/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 i pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości, położonych w:

 1. obręb 11 miasta Pyrzyce,

  1. działka nr 522/1 o pow.0,0560 ha

  2. działka nr 225/5 o pow.0,5674 ha,

  3. działka nr 19/56 o pow.0,3921 ha,

 1. obręb 13 miasta Pyrzyce,

  1. działka nr 7/1 o pow.0,2229 ha,

  2. działka nr 7/8 o pow.0,0398 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:35:16