Uchwała Nr XVI/124/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej


Uchwała Nr XVI/124/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej
w Pyrzycach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach                 bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami

Na podstawie art. 56 ust. 2 w zw. z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy
z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425; Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powiadamia się Sekretarza Gminy Pyrzyce i Skarbnika Gminy Pyrzyce o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Pyrzycach w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały, oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. oraz informuje się Sekretarza Gminy Pyrzyce i Skarbnika Gminy Pyrzyce o skutku niedopełnienia tego obowiązku, jakim jest pozbawienie pełnionej funkcji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:36:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:36:56