OBWIESZCZENIE RG-7321-XIII/95/1/2007


Nasz znak:RG-7321-XIII/95/1/2007 Pyrzyce, dnia 09.10.2007r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PYRZYC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 13 miasta Pyrzyce.

Na podstawie art. 17 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami] zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pyrzycach Uchwały Nr XIII/95/07 z dnia
06 sierpnia 2007 r., dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym 13 m. Pyrzyce.

Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu jest przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi nieuciążliwymi wraz z infrastrukturą techniczną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie
21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, pok133 w godz. od 7.00 - 15.00 w okresie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Burmistrz Pyrzyc

/-/ Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 03-12-2007 08:02:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Gottfried 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 03-12-2007 08:02:06