OBWIESZCZENIE RG-7321-XIII/92/1/2007


Nasz znak:RG-7321-XIII/92/1/2007 Pyrzyce, dnia 09.10.2007r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PYRZYC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 11 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami] zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pyrzycach Uchwały Nr XIII/92/07 z dnia
06 sierpnia 2007 r., zgodnie z załącznikami graficznymi od nr 1 do nr 6.

Przedmiotem zmiany Studium jest:

1) w części graficznej

- zmniejszenie, likwidacja, zmiana lub wprowadzenie nowych stref funkcjonalnych,

2)w części tekstowej

- wprowadzenie niezbędnych zmian wynikających ze zmian w części graficznej,

- w pkt.13 Prace planistyczne i dokumentacje - aktualizacja zapisów dotyczących

obszarów na których istnieje obowiązek sporządzenia oraz na których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, pok133 w godz. od 7.00 - 15.00 w okresie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Burmistrz Pyrzyc

/-/ Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 03-12-2007 08:05:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Gottfried 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 03-12-2007 08:05:03