Listopad 2007

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 316/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok 2007-12-19 10:06:46
Zarządzenie Nr 315/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.11.2007. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2007-12-19 10:06:01
ZARZĄDZENIE NR 314/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu wartości nakładów poniesionych na jego przebudowę 2007-12-19 10:04:36
Zarządzenie Nr 313/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach 2007-12-19 10:03:53
Zarządzenie Nr 312/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2007-12-19 10:03:19
ZARZĄDZENIE Nr 311/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2007-12-19 10:02:28
Zarządzenie Nr 310 /07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu realizacji uwag Książnicy Pomorskiej zawartych w wynikach mierzenia jakości pracy Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej. 2007-12-19 10:01:24
Zarządzenie Nr 309 /07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2007r w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej oraz bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Pyrzyce. 2007-12-19 10:01:01
Zarządzenie Nr 308 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont ulicy Willowej w Pyrzycach” 2007-12-19 10:00:13
ZARZĄDZENIE NR 307/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19.11.2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 126/17 obręb nr 10 m. Pyrzyce nr 126/14 oraz udział 1/3 części w działce nr 126/13 obręb nr 10 m. Pyrzyce nr 126/15 oraz udział 1/3 części w działce nr 126/13 obręb nr 10 m. Pyrzyce nr 126/16 oraz udział 1/3 części w działce nr 126/13 obręb nr 10 m. Pyrzyce. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1. 2007-12-19 09:59:08
Zarządzenie Nr 306/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008 2007-12-19 09:54:23
Zarządzenie Nr 305/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008 2007-12-19 09:51:40
ZARZĄDZENIE NR 304/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30 o powierzchni 20162 m2 obrębu nr 1 miasta Pyrzyce – załącznik numer 1 2007-12-19 09:50:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 303/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na najem gruntu o pow. 6,00 m2 z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej, z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2007-12-19 09:48:56
Zarządzenie Nr 302/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok 2007-12-19 09:47:45
ZARZĄDZENIE NR 301/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/2 o powierzchni 60 m2 obrębu Ryszewko – załącznik numer 1 2007-12-19 09:46:44