Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali


ZARZĄDZENIE NR 448/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 sierpnia 2005r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: J. Dobiszewska

Szczegóły w załączniku

Załączniki do pobrania

1 448.2005___dz._81.8,_81.9_obr.6,_223.3_Nieborowo,_64.2_Ryszewko.doc (DOC, 44KB) 2005-08-11 11:47:57 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-08-2005 11:47:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-08-2005 11:47:57