ZARZĄDZENIE NR 307/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19.11.2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu.Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 126/17 obręb nr 10 m. Pyrzyce nr 126/14 oraz udział 1/3 części w działce nr 126/13 obręb nr 10 m. Pyrzyce nr 126/15 oraz udział 1/3 części w działce nr 126/13 obręb nr 10 m. Pyrzyce nr 126/16 oraz udział 1/3 części w działce nr 126/13 obręb nr 10 m. Pyrzyce. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1.