Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia 2008 r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pyrzyc zleci rozbiórkę budynku mieszkalnego jednokondygnacyjnego oraz 2 budynków gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu, posadowionych na działce nr 192/1 w Pyrzycach przy ulicy W.B. Głowackiego w zamian za materiały uzyskane z rozbiórki. 2008-12-15 10:23:01
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 43/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę . 2008-12-10 14:34:07
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Pyrzyc o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia polegającego na " Budowie pawilonu handlowego " Bricomarche 1100 " "Intermarche 900 " i stacji paliw w miejscowości Pyrzyce". 2008-12-03 14:48:53
dokument OGŁOSZENIE Burmistrz Pyrzyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia polegającego na " Budowie pawilonu handlowego " Bricomarche 1100 " "Intermarche 900 " i stacji paliw w miejscowości Pyrzyce" 2008-12-03 14:47:06
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce, w obrębie 4,7,12 m.Pyrzyce 2008-11-24 15:21:14
dokument OGŁOSZENIE PPiGMK nr 42/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-11-24 15:18:23
dokument Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Pyrzycach" 2008-10-29 15:45:19
dokument Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego polegającego na wprowadzeniu produkcji materiałów budowlanych tj. klejów, tynków, szpachli, farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych w istniejącym obiekcie w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 26 - etap II dotyczący wprowadzenia produkcji farb rozpuszczalnikowych, farb wodorozcieńczalnych i materiałów malarskich" 2008-10-29 15:40:31
dokument Burmistrz Pyrzyc informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego polegającego na wprowadzeniu produkcji materiałów budowlanych tj. klejów, tynków, szpachli, farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych w istniejącym obiekcie w Pyrzycach, przy ul. Lipiańskiej 26- etap II dotyczący wprowadzenia produkcji farb rozpuszczalnikowych, farb wodorozcieńczalnych i materiałów malarskich" 2008-10-29 15:36:23
dokument OGŁOSZENIE RG nr 41/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-10-27 13:27:14
dokument Ogłoszenie o wyniku postępowania: wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVI/123/07 z dnia 25 października 2007r. 2008-10-22 14:37:17
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie kanalizacji sanitarnej ul. Warszawskiej w Pyrzycach? na wniosek Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. 2008-10-08 09:04:28
dokument OGŁOSZENIE nr 37/2008 z dnia 02 października 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2008-10-06 12:46:43
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 9 w Pyrzycach 2008-10-03 10:34:39
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2008-10-03 10:33:53
dokument OGŁOSZENIE RG nr 39/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 października 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-10-01 13:38:56
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 38/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem 2008-09-26 09:22:27
dokument OGŁOSZENIE nr 36/2008 z dnia 15 września 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży. 2008-09-15 12:05:44
dokument OGŁOSZENIE RG nr 35/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-09-10 13:41:52
dokument OGŁOSZENIE nr 34/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2008-09-10 12:16:13
dokument OGŁOSZENIE RG nr 33/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-08-01 14:38:07
dokument OGŁOSZENIE RG nr 32/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-07-30 14:40:35
dokument OGŁOSZENIE nr 31/2008 z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2008-07-25 11:48:42
dokument OGŁOSZENIE nr 30/2008 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2008-07-24 14:27:04
dokument OGŁOSZENIE nr 29/2008 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2008-07-23 11:37:10
dokument OGŁOSZENIE RG nr 27/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu 2008-07-17 13:33:26
dokument OGŁOSZENIE RG nr 28/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-07-15 12:38:58
dokument OGŁOSZENIE Nr 26 /08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem 2008-07-10 13:25:16
dokument OGŁOSZENIE RG nr 25/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-07-03 09:21:21
dokument OGŁOSZENIE RG nr 24/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-06-19 09:59:15
dokument OGŁOSZENIE nr 23/2008 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonej do sprzedaży 2008-06-18 12:34:21
dokument OGŁOSZENIE nr 22/2008 z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2008-06-12 10:04:38
dokument OGŁOSZENIE nr 21/2008 z dnia 06 czerwca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2008-06-06 12:37:49
dokument OGŁOSZENIE RG nr 20/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-06-06 09:12:58
dokument OGŁOSZENIE RG nr 19/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-05-28 10:51:37
dokument OGŁOSZENIE nr 18/2008 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2008-05-28 10:47:55
dokument OGŁOSZENIE nr 17/2008 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2008-05-28 10:44:50
dokument OGŁOSZENIE RG nr 16/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-05-08 14:11:34
dokument OGŁOSZENIE Nr 15/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2008 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem. 2008-04-30 15:55:46
dokument OGŁOSZENIE RG nr 14/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-04-18 11:14:40
dokument OGŁOSZENIE nr 11/2008 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2008-04-18 11:10:23
dokument OGŁOSZENIE RG nr 13/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu 2008-04-17 15:07:46
dokument OGŁOSZENIE RG nr 9/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-03-25 13:46:08
dokument OGŁOSZENIE RG nr 8/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-03-04 14:13:57
dokument OGŁOSZENIE nr 7/2008 z dnia 04 marca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2008-03-04 14:12:38
dokument OGŁOSZENIE nr 6/2008 z dnia 04 marca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. 2008-03-04 14:11:32
dokument OGŁOSZENIE NR 05/08 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 14 LUTY 2008 R. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 2008-02-13 14:15:17
dokument OGŁOSZENIE RG nr 4/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-02-13 14:03:55
dokument OGŁOSZENIE RG nr 3/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-02-13 14:02:34
dokument OGŁOSZENIE nr 2/2008 z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy 2008-02-12 11:42:28
dokument OGŁOSZENIE RG nr 1/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-01-31 07:50:40
dokument OGŁOSZENIE RG nr 48/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu 2008-01-16 14:18:21
dokument OGŁOSZENIE RG nr 47/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie wieczystego współużytkowania gruntu 2008-01-16 14:15:52
dokument O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Pyrzyc w sprawie konkursów pod nazwą „Koncepcja zagospodarowania parków miejskich w Pyrzycach” oraz „Zielone przystanki”. 2008-01-10 12:33:22