Zarządzenie Nr OiSO 317 /2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie: powołania Rady Programowej ds. obchodów 745-lecia nadania Pyrzycom praw miejskich

 
Zarządzenie Nr OiSO 317 /2007
                                                                                  Burmistrza Pyrzyc
                                                                                  z dnia 3 grudnia 2007r.
 
w sprawie: powołania Rady Programowej ds. obchodów 745-lecia nadania Pyrzycom praw miejskich 
 
            Na podstawie § 13ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 39/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2004r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 162/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2007r. i Zarządzeniem Nr 196/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2007r. zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Powołuję Radę Programową ds. organizacji w 2008 roku obchodów 745 lecia nadania Pyrzycom praw miejskich.
    2. Celem powołania Rady jest podjęcie działań organizacyjnych dla właściwego przygotowania obchodów.
    3. W skład Rady wchodzi Komitet Honorowy i Zespół ds. Organizacyjnych.
 
       1) Patronat nad obchodami obejmuje Komitet Honorowy w składzie:
Kazimierz Lipiński
Teresa Jasińska
Władysław Jachimowicz
Stanisław Stępień
Walenty Darczuk
Leszek Konieczny
Tadeusz Zachara
January Żelawski
Edward Rymar
Andrzej Jakieła
Zofia Leszczyńska
Wojciech Głodek
Józef Kędziora
Jan Tkaczuk
Stanisław Kulik
Leszek Kowalski
Józef Kijana
Jan Wierzbicki
Jerzy Goclik
Walery Cuper
Lech Pałasz
Halina Marciniak
Marek Komorowski
Mirosław Zakrzewski
   
2)      Zespół ds. Organizacyjnych w składzie:
Danuta Bartków
Waldemar Gredka
Janusz Kaźmierczak
Grażyna Tachasiuk-Michno
Jadwiga Dobiszewska
Kamila Stopczyńska
Ewa Loba-Diakite
Grażyna Muszyńska
Marek Olech
Małgorzata Jasion
Grażyna Stecka
Wanda Michalak
Alina Janił
Marian Pihan
Anna Napiórkowska
Irena Olech
Sabina Domańska
Elżbieta Kępka
Tadeusz Tyczkowski
§  2. Na koordynatorów obchodów wyznaczam Andrzeja Ogrodowicza i  Urszulę Bieńkowską.
§  3. Pracą Zespołu kierująPrzewodniczący Waldemar Gredka i Zastępca Przewodniczącego  Grażyna Tachasiuk-Michno.
  1. Zespół opracowuje plany obchodów i przedkłada je koordynatorom.
  2. Koordynator przedkłada plany do zatwierdzenia Burmistrzowi Pyrzyc.
  3. Po ich zatwierdzeniu, Zespół realizuje zadania przy pomocy pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych.
§ 4.  1.  Zespół działa samodzielnie organizując spotkania wynikające z bieżącej realizacji zadań.
 2. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć członkowie Komitetu Honorowego lub inni zaproszeni goście.
§ 5. 1. Posiedzenia Rady w pełnym składzie organizowane będą w miarę potrzeb.
2. Podczas posiedzeń przedkładane będą informacje o postępie prac nad obchodami.
3. Obsługę techniczną posiedzeń zapewniają pracownicy Kancelarii Burmistrza.
§ 6. Rada zostaje rozwiązana po zakończeniu obchodów.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                    Burmistrz Pyrzyc
 
                                                                                                 / -/Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 10:50:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 10:50:52