Zarządzenie Nr 318/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 grudnia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.

                                
                                                      Zarządzenie Nr 318/07
                                                      Burmistrza Pyrzyc
                                                      z dnia 05 grudnia 2007r.
 
 
w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola
                  Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.
 
 
Na podstawie § 15 ust. 10 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach stanowiący załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu (z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
 
 
                                                                § 1.
 
Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                                                               § 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.
 
                                                               § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                                 Burmistrz Pyrzyc
                                                                                        
                                                                                                 Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 10:55:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 10:55:10