Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 319/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 grudnia 2007 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

 
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 319/2007
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 05 grudnia 2007
 
 
 
w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu
 
 
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, nR 173,POZ.1218) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1.      Ogłosić ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Miasta lub Gminy Pyrzyce, na najem gruntu o pow. 8,00 m2 z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem pod stoisko handlowe oferujące artykuły spożywcze typu owoce-warzywa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2.      Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Pyrzyc
 
mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zalacznik_nr3.JPG (JPG, 43KB) 2008-01-16 11:03:11 130 razy
2 zalaczniki_nr1_i_2.pdf (PDF, 86KB) 2008-01-16 11:03:11 176 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 11:03:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 11:03:11