ZARZĄDZENIE NR 321/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 321/2007
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 05 grudnia 2007 r.
 
w sprawie    powierzenia obowiązków dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
                    
 
         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) w związku z art.15 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz. 364; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz.1568, Nr 213 poz.2081; z 2004r. Nr 11 poz.96, Nr 261 poz.2598; z 2005r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz.1111) oraz art. 42 § 4ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r.  Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006r. Nr 104, poz. 708) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powierzam obowiązki dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach Panu Marcinowi Gibalskiemu – kustoszowi, z dniem 01 stycznia 2008 r. do czasu wyłonienia i powołania dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 r.
 
 
Burmistrz PYRZYC
 
mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 11:14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 11:14:01