Zarządzenie Nr 325/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2007/2008

Zarządzenie Nr 325/07
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 13 grudnia 2007r.
 
w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2007/2008
 
Na podstawie § 21, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/1999 z dnia 09 listopada 1999 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie (z póź. zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 listopada 2007.
 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Pyrzyc
 
                                                                                                          mgr Kazimierz Lipiński
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 11:44:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 11:44:57