Zarządzenie Nr 331/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008

Zarządzenie Nr 331/07
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 24 grudnia 2007r.
 
w sprawie:   zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008
 
Na podstawie § 22, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 29 listopada 2007.
 
 
 
                                                                                                            Burmistrz Pyrzyc
 
                                                                                                            mgr Kazimierz Lipiński
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 12:27:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 12:27:07