Zarządzenie Nr 332/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy na rok szkolny 2007/2008

Zarządzenie Nr 332/07
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 24 grudnia 2007r.
 
w sprawie:  zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy na rok szkolny 2007/2008
 
Na podstawie § 20, ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/2004 z dnia 12 październik 2004r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Szkoły Podstawowej w Okunicy, stanowiącego załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Okunicy oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 3 grudnia 2007.
 
 
 
                                                                                                            Burmistrz Pyrzyc
 
                                                                                                            mgr Kazimierz Lipiński
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 12:32:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 12:32:03