Zarządzenie Nr 334/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie planu kontroli na 2008 rok

Zarządzenie Nr 334/07
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 28 grudnia 2007 roku
 
 
 
w sprawie planu kontroli na 2008 rok
 
 
Na podstawie § 35 Regulaminu kontroli wewnętrznej stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 812/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006 roku:
 
§ 1 Zatwierdzam plan kontroli na 2008 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2 Poza planem mogą być przeprowadzane w ciągu roku kalendarzowego kontrole nie objęte zatwierdzonym planem kontroli jeżeli zostały zarządzone przez Burmistrza na wniosek Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy, inspektora ds. kontroli oraz innych pracowników sprawujących kontrolę funkcjonalną.
 
§ 3 Ewentualne ograniczenie przewidywanych kontroli oraz zmiana terminu jej przeprowadzenia, wynikająca z przyczyn obiektywnych nieprzewidzianych na etapie opracowywania planu, nie wymaga zmian w drodze zarządzenia lecz wymaga uzasadnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności komórki kontroli wewnętrznej.
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 12:44:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 12:44:57