Zarządzenie Nr 335/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok

 
Zarządzenie Nr 335/07
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok
 
 
            Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok - zarządzam, co następuje:
 
 
 
      § 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 8 081,00 zł    
            w tym :
            dotacja celowa na zadania własne 8 081,00 zł
 
             co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 35 596 499,85 zł,
             zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 47 431,00 zł.
 
      § 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 39 350,00 zł
 
             co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 40 472 883,85 zł,  
             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
      § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 12:55:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 12:55:14