Sesja XVIII 2007 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVIII/150/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. o zmianie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Pyrzycach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami 2008-01-17 07:44:54
Uchwała Nr XVIII/149/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2007 2008-01-17 07:43:56
Uchwała Nr XVIII/148/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Brzezin na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:42:32
Uchwała Nr XVIII/147/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Ryszewko na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:41:37
Uchwała Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Pstrowice na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:40:56
Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Rzepnowo na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:40:05
Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Obromino na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:39:15
Uchwała Nr XVIII/143/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Stróżewo na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:38:30
Uchwała Nr XVIII/142/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Turze na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:37:45
Uchwała Nr XVIII/141/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Mielęcin na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:36:50
Uchwała Nr XVIII/140/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Letnin na lata 2007 – 2013 2008-01-17 07:36:04
Uchwała Nr XVIII/139/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2008-01-17 07:34:56
Uchwała Nr XVIII/138/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie najmu pomieszczenia w budynku położonym w Pyrzycach przy ul.Kilińskiego nr 8 na działce nr 157/2 w obrębie 8, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2008-01-17 07:33:45
Uchwała Nr XVIII/137/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany przeznaczenia celu darowizny 2008-01-17 07:32:57
Uchwała Nr XVIII/136/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zwrotu darowanej nieruchomości 2008-01-17 07:31:50
Uchwała Nr XVIII/135/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchylenie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej na dz. Nr 336/4 w obrębie 9 miasta Pyrzyce 2008-01-17 07:30:45
Uchwała Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie stypendiów sportowych 2008-01-17 07:29:56
Uchwała Nr XVIII/133/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2008-01-17 07:28:54
Uchwała Nr XVIII/132/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2008-01-17 07:27:41
Uchwała Nr XVIII/131/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmiany treści zadania określonego w Uchwale Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku 2008-01-17 07:24:33