Sesja XIX 2007 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIX/166/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Pyrzyce 2008-01-17 08:28:00
Uchwała Nr XIX/165/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2008-01-17 08:27:15
Uchwała Nr XIX/164/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemcy 2008-01-17 08:19:42
Uchwała Nr XIX/163/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyrzyce 2008-01-17 08:18:55
Uchwała Nr XIX/162/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku 2008-01-17 08:18:02
Uchwała Nr XIX/161/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2007r 2008-01-17 08:17:04
Uchwała Nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2007 2008-01-17 08:15:55
Uchwała Nr XIX/159/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/397/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia 2008-01-17 08:14:48
Uchwała Nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Nieborowo na lata 2007 – 2013 2008-01-17 08:14:05
Uchwała Nr XIX/157/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Krzemlin na lata 2007 – 2013 2008-01-17 08:01:30
Uchwała Nr XIX/156/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Brzesko na lata 2007 – 2013 2008-01-17 08:00:32
Uchwała Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2008 rok 2008-01-17 07:59:05
Uchwała Nr XIX/154/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2008-01-17 07:51:53
Uchwała Nr XIX/153/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce 2008-01-17 07:50:45
Uchwała Nr XIX/152/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zasad polityki czynszowej 2008-01-17 07:50:00
Uchwała Nr XIX/151/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2008 2008-01-17 07:49:17