Zarządzenie Nr 237/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krzemlin.


 

 

 

 

Zarządzenie Nr 237/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 6 sierpnia 2007r.

 

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krzemlin.

 

Na podstawie § 20 i 22 Statutu Sołectwa Krzemlin stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce, zarządzam, co następuje:

 

§1. Zwołuję Zebranie Wyborcze Sołectwa Krzemlin pod moim przewodnictwem, dla przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w dniu 27 sierpnia 2007r. o godz.19°° w Świetlicy Wiejskiej w Krzemlinie.

 

§2. Proponuję następujący porządek zebrania:

 

1.Przyjęcie rezygnacji z funkcji Sołtysa

2.Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3.Wybory Sołtysa.

 

 

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krzemlin.

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-01-2008 12:11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-01-2008 14:25:07