Zarządzenie Nr 238/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 238/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 sierpnia 2007r.

 

 

 

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

 

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

 

 

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo - odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

Urząd Miejski w Pyrzycach - Kasa

w zakresie: środki pieniężne

osoba odpowiedzialna materialnie - zdający - Grażyna Owczarzak

przyjmujący - Marianna Olejniczak

 

 

§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w dniu 13 sierpnia 2007 r.

 

 

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

 

a) Jan Marszałek - przewodniczący zespołu

b) Stanisław Barański - członek zespołu

 

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia

czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-01-2008 12:13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-01-2008 14:25:26