Zarządzenie Nr 243/07 Burmistrza P y r z y c z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 243/07

Burmistrza P y r z y c

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

 

 

 

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

 

 

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 , Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535, Nr 213, poz.. 2155, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, Dz. U. z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540.) z a r z ą d z a m:

 

 

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego w Szkole Podstawowej
w Okunicy w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie, dokumentacja.

Osoba odpowiedzialna materialnie, zdający - Eugeniusz Czerepaniak

przyjmujący - Wanda Michalak

 

 

§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 27 sierpnia 2007 r. do 27 września 2007 r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

 

a) Stanisław Barański - przewodniczący zespołu

b) Urszula Zalewska - członek

 

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia

czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-01-2008 12:21:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-01-2008 14:27:51