Zarządzenie Nr 248/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok


 

 

 

Zarządzenie Nr 248/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 sierpnia 2007r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz.587) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok - zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 112 882,00 zł

w tym :

dotacja celowa na zadania własne 112 882,00 zł

§ 2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 7 956,00 zł

w tym :

dotacja celowa na zadania własne 7 956,00 zł

 

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 34 878 376,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 559 529,00 zł.

 

§ 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 454 603,00 zł

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 39 809 450,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-01-2008 12:23:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-01-2008 14:31:09