Zarządzenie Nr 249/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008.


Zarządzenie Nr 249/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 sierpnia 2007r.

 

sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008.

    

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym arkuszem organizacyjnym zarządzam co następuje:

 

 

§ 1 

Zatwierdzam arkusz organizacyjny na rok szkolny 2007/2008 Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej

I stopnia w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-01-2008 12:26:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-01-2008 14:32:27