Zarządzenie Nr 247/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów Zastępcy Sołtysa Sołectwa Krzemlin.


 

Zarządzenie Nr 247/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 sierpnia 2007r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów Zastępcy Sołtysa Sołectwa Krzemlin.

 

Na podstawie § 20 i 22 Statutu Sołectwa Krzemlin stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce, zarządzam, co następuje:

 

§1. Zwołuję Zebranie Wyborcze Sołectwa Krzemlin pod moim przewodnictwem, dla przeprowadzenia uzupełniających wyborów Zastępcy Sołtysa w dniu 11 września 2007r. o godz.18°° w Świetlicy Wiejskiej w Krzemlinie.

 

§2. Proponuję następujący porządek zebrania:

 

1.Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

2.Wybory Zastępcy Sołtysa.

3.Wolne wnioski

 

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krzemlin.

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipieński

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-01-2008 13:01:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-01-2008 14:30:48