Zarządzenie nr 350/2008r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.


Zarządzenie nr 350/2008r.

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 17 stycznia 2008r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651)) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia i ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Lokalnej Komisji Opiniodawczo - Doradczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zalacznik.pdf (PDF, 73KB) 2008-01-22 10:47:39 162 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 22-01-2008 10:47:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 21-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 22-01-2008 10:47:39