Zarządzenie Nr 344 /08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 3,2m3


Zarządzenie Nr 344 /08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 3,2m3

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 64 poz. 427, Nr 82, poz.560), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącym załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, na zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 3,2m3

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zalacznik_nr1.pdf (PDF, 52KB) 2008-02-21 13:34:42 106 razy
2 zalacznik_nr2.pdf (PDF, 23KB) 2008-02-21 13:34:42 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 21-02-2008 13:34:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 21-02-2008 13:34:42