Zarządzenie Nr 346/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 stycznia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 346/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 09 stycznia 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.

Na podstawie § 15 ust. 10 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach stanowiący załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu (z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 21-02-2008 13:37:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 21-02-2008 13:37:33